دریافت رژیم غذایی در مطب آنلاین!

درخواست حذف این مطلب


از آنجا که حضور فیزیکی در مطب و نوبت های کارشناسان تغذیه امری وقت گیر و هزینه بر هست، تیم مطب آنلاین با کارشناسان تغذیه خود و با حذف واسطه ها یک رژیم غذایی بنا بر درخواست و مشکل شما با تقریبا یک سوم تا یک چهارم هزینه معمول ( 15هزار تومان ) ارائه می دهد و در طول دوره رژیم با مشاوره ی رایگان و ارتباط گیری با شما تا رسیدن به وزن ایده آل یا کنترل مشکل و بیماری شما کنار شما خواهد بود و همچنین با طرح شبکه ای از امتیازهای ویژه نیز می توانید استفاده کنید.

مطب آنلاین راهی آسان و به مراتب ارزان تر برای رسیدن به شرایط ایده آل تغذیه ای شماست.